Kinderen op de basisschool.......

Fauza Kandeke  kwam in 2009 bij CfC en is in de 2e klas  een keertje blijven zitten. Ze was nooit eerder naar school geweest omdat ze als oudste meisje meewerkte thuis. Door dat extra jaar kan ze nu prima meekomen en is ze overgegaan naar laatste klas van de lagere school! Ze doet dit jaar de CITO toets.

Waligo Alex doet het uitstekend! Supertrots zijn we op dit jongetje dat nooit naar school ging. Omdat hij met zijn oma in een sloppenwijk woont kwam dat er niet echt van. Alex is overgegaan naar de 4e klas. Zijn rapport wordt vergroot als je erop klikt.

De 7- jarige Mariam Kandeke ging vorig jaar voor het eerst naar school en heeft het hartstikke naar haar zin. Haar eerste rapport was heel goed en ze is overgegaan naar de volgende klas. Mariam komt uit Oost-Uganda waar nauwelijks basisscholen en geen kleuterscholen zijn.

Ssempijja William is het jongere broertje van Alex en begint dit jaar in de tweede klas. Beide jongens zijn in 2012 bij ChoiceforChildren gekomen en gingen voor die tijd niet naar school. William ging eerst een jaartje kleuterschool en had het daar hartstikke naar zijn zin. Klik op zijn rapport en kijk wat voor goede cijfers hij heeft gekregen!

Walyomo Hassan kwam samen met zijn grotere broer Juma in 2012 bij ChoiceforChildren. De jongens zijn wees en geheel afhankelijk van familie. En die hadden geen geld om nog meer kinderen naar school te sturen. Beide broers zijn dus wat ouder dan hun klasgenootjes. Ze gaan nu allebei met veel plezier naar school. Hassan heeft het heel goed gedaan en is overgegaan naar de 4e klas.

Hassan en Juma in Kataka.
Hassan en Juma in Kataka.

Juma is de grote broer van Hassan en ging zeer incidenteel naar een plattelandsschooltje. Hij begon in de 2e klas en heeft het goed gedaan. Hij is overgegaan naar de 6e klas.

Namajja  Fazila is 9 jaar en vanaf 2009 bij CfC. Ze is eerst een jaar naar de kleuterschool geweest. Dat is niet gebruikelijk in Uganda maar wel essentieel voor een goede ontwikkeling. Ze is overgegaan naar de 6e klas. Namajja is een voorbeeld hoe het kan gaan met een kind dat vanaf het begin goed onderwijs krijgt. Gelukkig krijgt dit getalenteerde en intelligente meisje een eerlijke kans op een onafhankelijk bestaan.

Katomela Sinaan is 12 en een leuk joch. Hij doet zijn best en gaat langzaam vooruit. Met zijn onderwijzers hebben we besloten dat het beter was dat hij de vierde klas doubleerde. En dat is goed geweest want hij is met goede cijfers over naar de 6e klas.

Majok Jackson Lual  is 11 jaar en gaat naar de 6e klas. Hij heeft eerst een jaar gekleuterd toen hij bij CfC kwam in 2009. En dat heeft hem goed gedaan want hij doet het prima. Jackson is de zoon van tienermoeder Mary Alat Lual. Zij is vanaf oprichting bij CfC en na haar bevalling weer teruggekeerd naar school. Alat heeft haar MAVO diploma gehaald in 2012.

Petra Kerremen Muzeyi is de laatste telg bij ChoiceforChildren en zit op de kleuterschool.