Onze boekhouding...

Mocht je iets willen weten over onze organisatie, financiele verslaglegging, keurmerken etc, neem dan contact met ons op. We zullen je reactie zo snel mogelijk beantwoorden.

ChoiceforChildren Jaarverslag 2015

Jaarverslag_CfC_2015.pdf
Adobe Acrobat document 386.3 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2014
Jaarverslag_CfC_2014.pdf
Adobe Acrobat document 435.3 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2013
Jaarverslag_CfC_2013.pdf
Adobe Acrobat document 432.6 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012.pdf
Adobe Acrobat document 432.2 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011.pdf
Adobe Acrobat document 411.5 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010 DEF.pdf
Adobe Acrobat document 309.2 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009 DEF.pdf
Adobe Acrobat document 306.0 KB

Keurmerk

ChoiceforChildren is volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling, oftewel een ANBI. Je incidentele en periodieke giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Als je daar meer over wilt weten kun je de site van de Belastingdienst raadplegen en onze vermelding in het ANBI register controleren. We beschouwen de ANBI als een betrouwbaar en onafhankelijk keurmerk dat wordt getoetst aan ciriteria van de Nederlandse Belastingdienst. De ANBI is het enige keurmerk dat wij dragen. Op de ANBI pagina kun je de voorwaarden vinden die je moet hebben voor een ANBI.

CBF en andere keurmerken

We zijn niet tegen een keurmerk, wel tegen de financiele eisen die het CBF stelt en vinden daarom de kosten van het keurmerk voor stichting ChoiceforChildren buitenproportioneel.

 

Uit 'Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen':

  • Volstaan kan worden met een beoordelingsverklaring van een accountant bij een jaarlijkse som der baten van minder dan 150.000 euro.
  • Voor het recht op het voeren van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen en ter dekking van de kosten die samenhangen met de jaarlijkse toetsing is de Certificaathouder jaarlijks een bijdrage verschuldigd, zoals in de Certificaatovereenkomst is vastgelegd.
  • Het tarief voor een initiële toetsing voor het CBF-Certificaat bedraagt 500 euro.
    b. Binnen zes maanden vóór afloop van de termijn waarvoor de erkenning geldt (drie jaar), voert het CBF een hertoetsing uit.
    Het tarief voor een hertoetsing bedraagt 500 euro.
    c. Voor het recht op het voeren van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is de Certificaathouder jaarlijks een toetsingsbijdrage verschuldigd van 350 euro.

Voor dit bedrag kunnen we jaarlijks een volledige studiebeurs betalen!

Daarnaast hebben negatieve berichten over het CBF keurmerk, bestuur, goedgekeurde dragers en de betrouwbaarheid daarvan ons vooralsnog doen besluiten geen CBF keurmerk aan te vragen.

 

Wij geven geen geld uit aan salariskosten van directeuren, werken vanuit huis en geven per jaar tussen 10% en 20% uit overheadkosten en financiele reserve voor onze studenten. De effectiviteit van ons werk kun je direct afzien in het aantal studenten en hun (eind) resultaat.

Bij een vraag of opmerking kom je direct met Petra, voorzitter of Ton, penningmeester in contact die je zo snel mogelijk zullen helpen je vraag te beantwoorden.

 

We zijn overigens nog op zoek naar een onafhankelijke accountant die tegen een zeer gereduceerd tarief onze jaarverslagen wil goedkeuren.