Kort samengevat....

  • ChoiceforChildren is een stichting van vrijwilligers die geld inzamelen door acties te voeren en sponsors te werven.
  • Het geld wordt gebruikt om zoveel mogelijk kansarme kinderen en jong volwassenen uit Uganda en Zuid-Sudan een goede opleiding te geven in Afrika.
  • Overheadkosten zijn zo laag mogelijk; we betalen geen salariskosten of kantoorhuur. Dit zijn vaak de hoogste overheadposten op een reguliere begroting van een goed doel. 
  • CfC belegt niet en heeft geen aandelen. De reserve staat op een spaarrekening bij de TriodosBank. Zo weten we absoluut zeker dat donaties niet belegd worden in bijvoorbeeld de wapenindustrie of kinderarbeid. Bij recent onderzoek bleek weer dat veel grote goede doelen beleggen in 'foute' aandelen, speculeren in vastgoed en daardoor met gekregen geld zware verliezen hebben geleden.