Hoe regelen we onze zaken in Uganda en Sudan..

Wie krijgt wat?

Betalingen en budgetbeheer in Afrika gaan altijd na toetsing en controle van het budget.

Het schoolgeld is veruit de grootste kostenpost, inclusief uniform en kostgeld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekening van KinsgWaySchools in Uganda. Per termijn ontvangen we een rapport van de kinderen op de lagere en middelbare school. Geen rapport betekent geen schoolgeld voor het volgende termijn.

 

Voor noodzakelijke spullen die de kinderen moeten hebben op een internaat, zoals schriften, tandenborstels en ondergoed, betalen we een voorschot zodat de boodschappen gedaan kunnen worden. Er is altijd achteraf een controle van het budget en de daadwerkelijke uitgaven. Ook onvoorziene medische kosten, brillen, tandarts ed worden pas achteraf vergoed.

 

Van studenten aan hbo/universiteit verwachten wij dat zij hun eigen budget beheren en een bankrekening openen. Collegegeld, kamerhuur en overige kosten worden in standaard bedragen vergoed. Alles wat niet in dit budget staat, zoals onverwachte medische kosten, kan alleen achteraf en na toesturen van fakturen gedeclareerd worden.

Wat wij niet kunnen regelen......

Elias Muzeyi
Elias Muzeyi

Sinds een paar jaar werken we met vaste scholen waar we direct via de mail of telefoon contact mee hebben.

 

Wat wij niet kunnen regelen in Nederland doen Elias en Richard . Bijvoorbeeld:

  • kinderen naar de dokter brengen
  • medicijnen, brillen ed kopen
  • schoolspullen en boeken kopen
  • kinderen tijdens schoolvakanties terugbrengen naar huis
  • ouderdagen op de scholen bijwonen
  • rapporten verzamelen en versturen

 

Zij krijgen per maand een kleine vergoeding voor hun werk en hebben naast ChoiceforChildren nog ander werk. Geen van hen is voor hun inkomen van ons afhankelijk.