Financiën en verslaglegging..

Ieder jaar schrijven we rond april een jaarverslag, een begroting voor het komende jaar en een beleidsplan voor de komende jaren.

Beleidsplan stichting ChoiceforChildren 2014-2022
Beleidsplan stichting ChoiceforChildren
Microsoft Word document 121.5 KB
Voorwoord voorzitter Petra Karreman jaarverslag 2017
voorwoord jv 2018cfc.docx
Microsoft Word document 136.6 KB
Jaarverslag 2017
Jaarverslag Stichting ChoiceforChildren.
Microsoft Word document 46.7 KB

De ANBI verklaring van de Belastingdienst.

ChoiceforChildren is volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften kunnen mogelijk aftrekbaar zijn. Check hier de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Hier kun je ook onze vermelding in het ANBI register controleren.

 

Ons RSIN of fiscaal nummer is 816347888.

Waarom wij geen keurmerk hebben.

ChoiceforChildren heeft geen keurmerk. We zijn niet tegen keurmerken maar die kosten allemaal geld. Geld dat we liever besteden aan onze doelstelling. Het bekendste keurmerk, Het CBF Erkend Goed Doel, kost voor stichtingen met een omzet als die van CfC ( tussen de 10.000 en 20.000 euro per jaar ) eenmalig € 250,- en jaarlijks € 259,-.

We vinden dit onnodige kosten die we liever aan de doelstelling besteden.

Lage overheadkosten......

Wij werken in Nederland op vrijwillige basis en geven geen geld uit aan salariskosten. We werken thuis dus betalen geen huur voor een kantoor. Onze overhead bestaat voornamelijk uit bankkosten, website en onkosten gemaakt voor fondsenwerving en acties.

In de overhead zit ook een reserve voor de lopende studiekosten van de meest veelbelovende studenten.

Dit is een garantie dat zij hun studie zolang mogelijk kunnen volgen.

En het bestuur heeft hiermee de mogelijkheid en tijd om nieuwe fondsen te werven.

Vorige jaarverslagen

Jaarverslag_CfC_2015.pdf
Adobe Acrobat document 386.3 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2014
Jaarverslag_CfC_2014.pdf
Adobe Acrobat document 435.3 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2013
Jaarverslag_CfC_2013.pdf
Adobe Acrobat document 432.6 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012.pdf
Adobe Acrobat document 432.2 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2011.pdf
Adobe Acrobat document 411.5 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2010 DEF.pdf
Adobe Acrobat document 309.2 KB
ChoiceforChildren Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009 DEF.pdf
Adobe Acrobat document 306.0 KB