ANBI verklaring

Met ingang van 1 januari 2014 controleert de Belastingdienst alle stichtingen met een ANBI verklaring ( ALgemeen Nut Beogende Instelling) om het vertrouwen in de charitatieve sector te bevorderen. Met een ANBI verklaring kunnen donaties worden afgetrokken bij de belastingaangifte van de betreffende donateur. Uiteraard voldoen wij aan alle voorwaarden. Voor het gemak hebben we die op een speciale ANBI pagina gezet.

1. De naam

Stichting Choice for Children

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN of fiscaal nummer = 816347888

4. De bestuurssamenstelling

Stichting ChoiceforChildren heeft altijd een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur dient altijd te bestaan aan een oneven aantal bestuursleden. Er is geen maximum voor het aantal bestuursleden.

Per 9 december 2013 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter Petra Karreman

Penningmeester Ton Verleg

Secretaris Annelie Meulensteen

 

5. Het beleidsplan

Ons beleidsplan voor de komende jaren kun je in het bestand downloaden.

Beleidsplan stichting ChoiceforChildren 2014-2022
Beleidsplan stichting ChoiceforChildren
Microsoft Word document 121.5 KB

6. Het beloningsbeleid

Bestuurders bij stichting ChoiceforChildren krijgen geen beloning.

Individuele bestuurders kunnen na goedkeuring van het bestuur gemaakte onkosten declareren. De meest gangbare onkosten zijn kosten gemaakt voor fondsenwerving en reis- en communicatiekosten.

7. De doelstelling

De stichting wil voor zoveel mogelijk kinderen en jong volwassenen uit Uganda en Zuid-Sudan een kwalitatief goede opleiding financieren zodat zij een eerlijke kans hebben op een onafhankelijk en zelfstandig bestaan.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten

Bij het jaarverslag publiceren we een verslag van de uitgeoefende activiteiten over het betreffende jaar en een samenvatting van de activiteiten sinds oprichting. 

9. Financiele verantwoording

Stichting ChoiceforChildren publiceert jaarlijks duidelijk leesbare jaarverslagen volgens de criteria van de Transparant Prijs. 

Alle jaarverslagen kunnen hier worden gedownload.